Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15 Μεταμόρφωση

Τηλέφωνο:
Ιστός:

Περιγραφή

KARTEX ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός – Οικιακά είδη – Νοσοκομειακά είδη – Διαφημιστικές πετσέτες ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ. Εργοστάσιο Λευκών Ειδών – Λευκά Είδη ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

KARTEX WHOLESALE WHITE GOODS IN METAMORPHOSIS – ATTICA. Hotel equipment – Household goods – items Hospital – Advertising towels IN METAMORPHOSIS – ATTICA. Factory Linen – Linen IN METAMORPHOSIS – ATTICA.

Kartex GROSSHANDELS WEISSE WARE IN METAMORPHOSIS – ATTICA. Hotelausstattung – Haushaltswaren – Artikel Krankenhaus – Werbung Handtücher IN METAMORPHOSIS – ATTICA. Fabrik Leinen – Leinen in METAMORPHOSIS – ATTICA.

КАРТЭКС ОПТОМ Бытовой Техникой В МЕТАМОРФОЗА – Аттика. Оборудование для гостиниц – Хозяйственные товары – товары для больниц – Рекламные полотенца в METAMORPHOSIS – Аттике. Фабрика белья – Белье В МЕТАМОРФОЗА – Аттика., ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ