Περιγραφή

Βιοτεχνία Στρωμάτων Πειραιάς

  • Ανατομικά μαξιλάρια
  • Μαξιλάρια ύπνου
  • Στρώματα Πειραίας
  • Ανατομικά στρώματα – Υποστρώματα
  • Επιστρώματα
  • Επιστρώματα αδιάβροχα
  • Κρεβατοστρώματα
  • Ορθοπαιδικά στρώματα
  • Χονδρική – Λιανική