Περιγραφή

Σκάλες Ίλιον

Η skala step εξειδικεύεται στην κατασκευή και διαμόρφωση ξύλινων κατασκευών, οι οποίες συναρμολογούνται από το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας με τέτοιον τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται ενοχλητικοί τριγμοί. Απόρροια των παραπάνω είναι η εξασφάλιση σταθερότητας, άνεσης και ασφάλειας κατά τη χρήση της σκάλας.

Επιπλέον το γνωστικό μας υπόβαθρο πάνω στην τέχνη της ξυλουργικής, το οποίο φροντίζουμε να διευρύνουμε συνεχώς μας δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες κατασκευές μασίφ ξυλείας ,οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν και στις πιο υψηλές απαιτήσεις και για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε συχνά με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς.