Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Ελ. Βενιζέλου 99, Νέα Σμύρνη, 17123

Τηλέφωνο:

Περιγραφή

Λογιστικές υπηρεσίες
Λογιστική επίβλεψη του λογιστικού τμήματος
Διαχείριση μισθοδοσίας
Θέματα εργασίας
Φορολογικός προγραμματισμός
Επίλυση φορολογικών διαφορών
Σύνταξη και μετατροπή επιχειρήσεων
Φορολογικές συμβουλές για επιχειρήσεις και ιδιώτες
Σύνθεση φορολογικών δηλώσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες για ιδιώτες